امیراحسان کرباسی‌زاده

فيلسوف ايراني و دانشیار گروه مطالعات مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
فارغ‌التحصیل رشته مهندسی الکترونیک

امیراحسان کرباسی‌زاده فیلسوف ایرانی و دانشیار گروه مطالعات علم مؤسسه حکمت و فلسفه ایران است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه فلسفه علم و تاریخ علم، فلسفه فیزیک، متافیزیک، فلسفه ذهن، تاریخ زیست‌شناسی و نظریه تکامل است. او دوره لیسانس الکترونیک را در دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۷۷)، فوق لیسانس فلسفه علم را در دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۰)، و دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه بریستول (۱۳۸۵) گذراند.