سید مرتضی سقائیان نژاد اصفهانی

شهردارقم
عضو هیئت علمی ورئیس اسبق دانشگاه صنعتی اصفهان

سید مرتضی سقائیان نژاد اصفهانی در بهمن ماه سال ۱۳۳۲ به دنیا آمد. در ۱۹ سالگی راهی آمریکا شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته برق در سال ۱۳۵۶ به ایران بازگشت و پس از طی مدت کوتاهی کار در شرکت نفت آبادان و سازمان انرژی اتمی به استخدام ذوب‌آهن اصفهان درآمد.
در فروردین ۱۳۵۷ به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در آمد و در سال ۱۳۵۸ و پس از تعطیلی دانشگاه در جهاد دانشگاهی به فعالیت مشغول شد و بعد از آن به سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد. در سال ۱۳۶۰ رئیس دانشگاه اصفهان شد و به مدت ۴ سال در این سمت باقی ماند.
در سال ۱۳۶۴ برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و دکتری خود را در رشته
مهندسی برق از دانشگاه ایالتی کنتاکی دریافت کرد و در سال ۱۳۶۸ به ایران بازگشت.
سقاییان‌نژاد از سال 13۶۸تا 1376 رئیس
دانشگاه صنعتی اصفهان بود. سقائیان‌نژاد در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شد و تا سال 1394 در همین سمت بود وی هم اکنون شهردار قم می باشد.