محمد علی زلفی گل

بازرس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا و رئیس سابق دانشگاه بوعلی همدان
فارغ‌التحصیل دانشکده شیمی

محمدعلی زلفی گل استاد شیمی، رئیس سابق دانشگاه بوعلی سینا و همچنین قائم‌مقام سابق بنیاد ملی نخبگان است، او متولد ۱۳۴۵ آشتیان و فارغ التحصیل 1372 در رشته کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان است. 

وی در صدر فهرست پراستنادترین محققان ایرانی موسسه ISI و در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارد و تا کنون بیش از ۳۰۰ مقاله ISI نوشته‌است. یکی از خیابان‌های شهر همدان به اسم او نام‌گذاری شده است.

دکتر زلفی گل بازرس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا و رئیس سابق دانشگاه بوعلی همدان است. دکتر زلفی گل در دوران جنگ عضو لشکر 17 علی ابن ابیطالب(ع) بوده و سابقه ایثارگری دارد.