مسعود نیلی

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی
فارغ التحصیل دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

 مسعود نیلی: مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (ریاست جمهوری) و یکی از اقتصاددانان ایرانی است. او فارغ التحصیل 1364 کارشناسی ارشد طراحی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان است. وی ۳ سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجه ایران بود.

نیلی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بوده است. از او تا کنون ۷ جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی منتشر شده است. از کتاب‌های منتشرشده او می‌توان اقتصاد ایران، اقتصاد ایران ومعمای توسعه نیافتگی، تجربه توسعه صنعتی در جهان را نام برد. زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است. در حال حاضر وی رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری است.