افتخارات و دستاوردهای بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

بر سرحوله افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان، نام درخشان 144 انسان آزاده، دانشجو، حق‌طلب و بيدار می درخشد

دانشگاه صنعتی اصفهان در كارنامه خود به اين ستارگان جاويدان میبالد

آنان كه نامشان شهيد است و راهشان برقرار

 

 

  افتخارات و دستاوردهای بین المللی:

  • بر اساس رتبه بندی مؤسسه بین المللی لایدن، دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست برترین دانشگاه های ایران در سال 2015
  • بر اساس ر تبه بندی مؤسسه معتبر بین المللی تایمز، دانشگاه صنعتی اصفهان دارنده رتبه 63 جهان و قرار گرفته در میان 100 دانشگاه برتر با عمر کمتر از 50 سال دنیا در سال 2015
  • بر اساس ر تبه بندی مؤسسه معتبر بین المللی تایمز، دانشگاه صنعتی اصفهان دارنده رتبه 61 ام در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا وسه دانشگاه برتر ایران در سال 2015
  • بر اساس رتبه بندی مؤسسه معتبر بین المللی تایمز، دانشگاه صنعتی اصفهان برای نخستین بار در بین 400 دانشگاه برترجهان در 2015 – 2014
  • كسب چندين عنوان "پژوهشگر برتر جهان اسلام" توسط اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • بر اساس گزارش ISC : هفت استاد نخبه دانشگاه صنعتی اصفهان در میان دانشمندان یک درصد برتردنیا در سال 2015
  • دانشگاه صنعتی اصفهان مقر مرکزهمکاری منطقه ای ایران با مؤسسه بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP)
  • دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، برگزیدگان بیست و یکمین دوره مسابقات جهانی ریاضی(2014-IMC)، مسابقات ريز پرنده هاي بدون سرنشين آلمان IMAV، كسب مقام اول جهان در مسابقات رايانه ای ست (SAT) ، عنوان نخست المپیاد بین المللی آمار ایران و ...
  • تأسیس شعبه ایران انجمن جهانی اكولوژی سيماي سرزمين (IALE) دردانشگاه صنعتی اصفهان
  • کسب جایزه ویژه انجمن جهانی رسوب وفرسایش توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
  • انتشار اولين مقاله محققان ايراني در مجله علمی  progress in polymer science

   

   

   

   

  تحت نظارت وف ایرانی