افتخارات و دستاوردهای ملی دانشگاه صنعتی اصفهان

بر سرحوله افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان، نام درخشان 144 انسان آزاده، دانشجو، حق‌طلب و بيدار می درخشد

دانشگاه صنعتی اصفهان در كارنامه خود به اين ستارگان جاويدان میبالد

آنان كه نامشان شهيد است و راهشان برقرار

 

 • بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان درفهرست اساتید برخوردار از پراستناد ترین مقالات ISIدر کشور
 • دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست سه دانشگاه برتر ایران در سال 2014 به لحاظ پراستنادترین تولیدات علمی
 • جایگاه چهارم دانشگاه صنعتی اصفهان در تولید علم کشورطی سه دهه گذشته
 • انتخاب دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان برترين دانشگاه كشور در تبديل علم به ثروت
 • دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه برترکشور در خرید بیشترین تجهيزات و محصولات آزمايشگاهی ساخت ايران در سال 1394
 • تا پایان سال 1394، بیش از نیمی ازاعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان برخوردار از رتبه استاد تمام و دانشیار
 • کسب عنوان دوم سی و نهمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویان کشور ، کسب عناوین اول و دوم ادوارگذشته مسابقات‌ دانشجويی آمار ایران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کسب عناوین برتر جشنواره های متعدد ملی، همه ساله توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، از جمله جشنواره خوارزمی، جوان خوارزمی، بین المللی خوارزمی، علامه طباطبایی و ....
 • کسب عناوین برترین پایان نامه های دانشجویی کشور در مقاطع مختلف همه ساله و بطور مستمر توسط دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی اصفهان، دارنده عنوان دانشگاه برترهمکار با صنایع دفاعی درکشور
 • استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، شخصیت برجسته بتن ایران
 • استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگربرجسته صنعت برق ایران
 • عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران
 • کسب عنوان برترین پایان نامه های مهندسی مکانیک ایران در ادوار متعدد توسط دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • برترين قطب علمی كشور: قطب علمی سنسور و شيمی سبز دانشگاه صنعتی اصفهان
 • انتخاب اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان اساتيد نمونه كشور در ادوار متوالی
 • انتخاب دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان 
 • به عنوان دانشجويان نمونه كشور در ادوار متوالی
 • كسب عناوين متعدد پژوهشگر نمونه كشور توسط محققان و اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دارنده عناوین برترکلیه ادوار مسابقات عملیات حرارتی کشور
 • تشكيل كانون هماهنگی دانش و صنعت فولاد كشور در دانشگاه صنعتی اصفهان با حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • كسب عناوين متعدد در حوزه نشر، ترجمه و تأليف كتب آموزشی و پژوهشی كشور (كتاب سال جمهوری اسلامی ايران- همايش تجليل از خادمان فرهنگ مكتوب)
 • كسب عناوين متعدد و قرارگرفتن در فهرست برترين دانشجويان المپيادهاي علمی ملی و بين المللی توسط دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدوین سند جامع خشکسالی استان اصفهان توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کسب عناوین متعدد پژوهشگر برتر استان توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، همه ساله و بطور مستمر
 • برگزاري طرحهای كلان فرهنگي از قبيل طرح رفعت (ويژه دانشجويان جديدالورود) طرح ضيافت انديشه و ... در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی اصفهان برخوردار از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی