دانشكده فيزیک

آغاز فعالیت:

 1356، به‌ صورت‌ مستقل‌ 1364

رشته ها و گرایشها :

فیریك، فیزیک مادة چگال، فیزیک هسته­ای و فیزیک ذرات بنیادی .

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

قطب علمی و مراکز پژوهشی:

 • قطب علمی فناوری نانو در محیط زیست (مشترک با دیگر دانشکده­ها)
 • هسته­تحقیقاتی فیزیک ذرات و نظریه میدان

 

  امکانات آزمایشگاهی:

  • آزمایشگاههای آموزشی

  آزمایشگاههای فیزیک 1 (حرارت و مکانیک) و فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)،  فیزیک پایه 1،فیزیک پایه 2 ، فیزیک پایه 3 ،فیزیک مدرن، فیزیک هسته­ای، اپتیک، فیزیک الکترونیک ،حالت جامد و آزمایشگاه فیزیک تکمیلی

  • آزمایشگاههای تحقیقاتی

  آزمایشگاه مغناطیس، آزمایشگاه ماده چگال محاسباتی، آزمایشگاه مشخصه یابی لایه نازک، آزمایشگاه تحقیقاتی تهیه نمونه، آزمایشگاه ابررسانایی

   

   

   

   

  تحت نظارت وف ایرانی