دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر

آغاز فعالیت‌:

 1356

رشته‌ها و گرایشها:

 الكترونیك‌ ، قدرت (سیستم، ماشین و درایو)‌، كنترل‌، مخابرات ( سیستم، شبكه، میدان)، شبكه،  سخت‌ افزار كامپیوتر، نرم‌افزار كامپیوتر ، فناوری اطلاعات، معماری كامپیوتر، هوش مصنوعی ، مهندسی نرم افزار

 

 

 

 

 

 

 

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

آزمایشگاه‌های آموزشی

مدارهای‌ الكتریكی‌-  الكترونیك‌ - مدار منطقی‌ماشینهای  الكتریكی ‌-الكترونیك‌ صنعتی‌ - پالس‌ تكنیك –شبكه های كامپیوتری - اندازه‌گیری الكتریكی-‌ مدارهای‌ مخابراتی‌مخابرات دیجیتال- سیستمهای كنترل‌خطی‌میكروپروسسورمعماری‌ كامپیوتر-  شبكه‌های‌ كامپیوتری‌ سیستم تلویزیون‌-  سیستمهای كنترل دیجیتال و غیر خطی - سیستم عامل - هوش مصنوعی - رله و حفاظت - پایگاه داده- عایق‌ها و فشار قوی - ابزار دقیق- کنترل صنعتی- کنترل پیشرفته- مایکروویو- RF – آماتوری- پروژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی:

مایكرو الكترونیك- آنتن – ترافیك شبكه- چندرسانه - سوئیچ – پردازش سیگنال- امنیت شبكه – FPGA - كنترل درایو

  – سایت‌های كامپیوتری كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری.

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی