دانشكده مهندسی صنایع و سیستمها

آغاز فعالیت‌:

 1356

رشته‌ها و گرایشها:

مهندسی صنایع،مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی،برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی ـ اجتماعی

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

فعالیت های پژوهشی دانشكده:

علاوه بر طرح‌های ملی و بین دانشگاهی، مقالات و ارائه هایی نیز در مجلات و كنفرانس علمی وجود داشته است. این دانشكده حسب قراردادهایی كه با مراكز مختلف از جمله شركت فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، سیمان اصفهان، مركز صنایع نوین، شهرداری اصفهان و ... داشته در مجموع 7 طرح پژوهشی را به انجام رسانده و در حال حاضر نیز 8 طرح در دست اجرا دارد.

 

تحت نظارت وف ایرانی