دانشكده مهندسی مكانیک

آغاز فعالیت‌:

 1356، به‌ صورت‌ مستقل‌ 1365

رشته‌ها و گرایشها:

 مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، طراحی كاربردی، ساخت و تولید، تبدیل انرژی و طراحی كاربردی

 

 

 

 

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

  • گروه طراحی و ساخت سیستم­های پیشرفته تولید
  • مركز رباتیك
  • گروه خودرو
  • گروه پژوهشی محاسبات پیشرفته
  • هسته تحقیقاتی دینامیك رباتیك
  • گروه پژوهشی- كاربردی دینامیك سیالات محاسباتی (قطب CFD)
  • مركز خدمات محاسبات پیشرفته (مركز ابر رایانش ملی)
  • گروه هوافضا

 

 

 

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

 آزمایشگاه‌های‌ ارتعاشات‌-  دینامیك ماشین- ترمودینامیك - انتقال‌ حرارت‌‌- مقاومت مصالح- مكانیك سیالات-  هیدرولیك و پنوماتیك - اندازه گیری و مترولوژی– توانایی ماشین‌كاری- ماشین‌های كنترل عددی – طراحی به كمك كامپیوتر- مكاترونیك- تولید مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی