دانشكده مهندسی مواد

آغاز فعالیت‌:

 1356، به‌ صورت‌ مستقل‌ 1365

رشته‌ها و گرایشها:

مهندسی مواد-متالورژی استخراجی، مهندسی مواد- متالورژی صنعتی، شناسائی و انتخاب مواد، خوردگی و حفاظت از مواد،    استخراج فلزات، ریخته گری، مدیریت مهندسی مواد، بیومواد

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

 

 

 

قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

  • قطب فناوری­های نوین در صنعت فولاد
  • گروه­های تحقیقاتی خوردگی
  • گروه­های تحقیقاتی انجماد و ریخته­گری
  • گروه­های تحقیقاتی بیومواد و مواد دندانی
  • گروه­های تحقیقاتی پوشش­های پلیمری
  • گروه­های تحقیقاتی متالورژی استخراجی و سنتز مواد پیشرفته

 

 

 

 

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

بیومواد – نانو مواد- خواص مكانیكی مواد-– شكل دادن فلزات – عملیات حرارتی – متالوگرافی – ریخته گری و انجماد -استخراج فلزات -پراش پرتو ایكس – آنالیز مواد فلزی (كوانتومتری)– خوردگی – مواد قالب گیری- پوشش‌ها- مواد پیشرفته- جوشكاری- شامتك (متالورژی سطح و تریبولوژی)- كارگاه مدلسازی- آنالیز حرارتی - كارگاه ریخته‌گری- كارگاه پروژه- غیرمخرب

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی