یافته ها، افتخارات و دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان

بر سرحوله افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان، نام درخشان 144 انسان آزاده، دانشجو، حق‌طلب و بيدار می درخشد

دانشگاه صنعتی اصفهان در كارنامه خود به اين ستارگان جاويدان میبالد

آنان كه نامشان شهيد است و راهشان برقرار

 

 • دانشگاه صنعتی اصفهان قطب الکترونیک هوانوردی (اویونیک)کشور

 • پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه صنعتی اصفهان قطب توليد رادار كشور
 • طراحی، ساخت و بهره برداری از یکی از دو ابررايانه ملی كشور در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی وساخت نخستین بالگرد ملی ایران با محوریت دانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی نخستین هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت تفکیک در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی اصفهان مجری طراحی، ساخت، وتجهیز جامع ترین شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور
 • طراحی و ساخت نخستین اتوبوس هيبريدی خاورمیانه توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تولید کودهای ریزمغذی و ماده اصلاحی خاک با بازیافت لاستیک های فرسوده برای نخستین بار در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • بومی سازی دانش ساخت ارگانوتریس های تنش زدا و تحریک کننده رشد گیاهان برای نخستین بار در کشور
 • ساخت ربات صنعتی شبيه سازهاي حركتی در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ساخت حسگر DNA برای شناسايی نوعی از سرطان برای نخستین بار خون در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ساخت نوعي نخ هيبريدی سيمی برای نخستین بار در دنیا به منظور تولید جريان الكتريسيته
 • ایجاد خاصیت کنترل حرارتی در منسوجات با استفاده از نانو ميكرو پودر معدنی برای نخستین بار در کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدوین مهمترین راهکارهای مدیریت جامع بحران های استان اصفهان توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ساخت شناور زير سطحی ايرانا به دست محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی وساخت رادار متحرك برد بلند باند VHF برای نخستین بار در کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی و ساخت تجهيزات آزمايشگاهی متعدد در آزمايشگاه مركزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ساخت نخستین شتابگردوار (سيكلوترون) کشوردر دانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی وساخت نخستین رادار نیمه هادی میان برد باند VHF کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی و ساخت دستگاه دیجیتال اندازه گيری ثبات های رنگی برای نخستین باردرکشور دردانشگاه صنعتی اصفهان
 • طراحی و ساخت نیروگاه برق 20 کیلوواتی خورشیدی در دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی