فرم ثبت نام در چهاردهمین همايش آشنايی با رشته های تحصيلی دانشگاه صنعتی اصفهان

مهلت ثبت نام جهت حضور در همايش معرفي رشته هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي اصفهان پايان يافت.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر از ساعت 12-8 با تلفن 33912722 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تماس حاصل فرمائيد.

CAPTCHA
جهت جلوگیری از دسترسی برنامه های مخرب استفاده می گردد.
Image CAPTCHA
متن را وارد نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی