مركز مشاوره و خدمات روان شناختي دانشگاه صنعتي اصفهان

 

مركز مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه صنعتي اصفهان يكي از بزرگترين مراكز مشاوره دانشگاهي در سطح دانشگاه هاي كشور مي باشد كه در حال حاضر با تيم متخصصين روان شناس ومشاور مجرب  در حال خدمت رساني به دانشجويان، اساتيد و كارمندان و خانواده ايشان در 4 شعبه  به شرح زير   مي باشد.:

1. دفتر مركزي مشاوره واقع در طبقه سوم ساختمان  بانك ملي دانشگاه

2. دفتر مجموعه خوابگاه الغدير اتاق118 خوابگاه 13

3. دفتر مجموعه خوابگاههاي 2و3و5 واقع در اتاق018 خوابگاه 2

4. دفتر خوابگاه هاي خواهران خوابگاه 10 روبروي سايت

بخش هاي ارائه خدمات مركز

   مشاوره و درمان :

 خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي مختلف مشاوره تحصيلي، شغلي، خانوادگي، ارتباطي، ازدواج، عاطفي، رواني و... و در زمينه مشكلات روانشناختي با معرفي به روانپزشك صورت مي‌گيرد، از ديگر خدمات اين مركز كمك به افزايش توانمندي‌هاي فردي مثل خلاقيت و مهارت‌هاي زندگي است.

 شيوه‌هاي متفاوت ارائه مشاوره : مشاوره حضوري- انفرادي و مشاوره تلفني بصورت ارتباط مستقيم با مشاور، سيستم مشاوره تلفني مكانيزه، مشاوره از طريق مكاتبه با مشاور، مشاوره گروهي و جلسات نشست مشاور با دانشجو در خوابگاه ها يا دانشكده ها

     مددكاري اجتماعي:

 مددكاران مركز در زمينه شناخت دانشجويان و پيگيري روند مشاوره و تلاش در رفع مشكلات مالي، آموزشي و ساير حمايت‌هاي اجتماعي ... مراجعين فعاليت مي‌نمايند .

        آموزش :

از آنجا كه هميشه پيشگيري موثرتر از درمان است اين واحد اولويت كاري خود را بر برنامه‌هاي پيشيگرانه  گذاشته است و به منظور آگاهي و آموزش مهارت‌هاي زندگي و گسترش سلامت روان در سطح دانشگاه در قالب برگزاري كلاس‌هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، نشست استاد و دانشجو، تهيه بروشور و پيام‌هاي مشاوره‌اي فعاليت مي‌نمايند.

    پژوهش

 به منظور برنامه‌ريزي بهتر در ارائه خدمات و آگاهي از زمينه هاي  زندگي دانشجويي، پژوهش‌هايي براي بررسي مشكلات و ارائه راه‌حل‌ها، شناخت عوامل مشكل ساز و تقويت عوامل حفاظت كننده و توسعة خدمات مشاوره‌اي صورت مي گيرد  و بطور مستمر در حال اجرا وبر نامه ريزي مي باشد/

    پذيرش :

اين واحد هماهنگي و نوبت دهي  مراجعين  را براي استفاده از جلسات‌ مشاوره فردي بر عهده دارد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس:  اصفهان خيابان امام خميني ميدان استقلال بلوار دانشگاه دانشگاه صنعتي اصفهان طبقه سوم ساختمان بانك ملي مركز مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه به كد پستي 83111_84156 مي باشد

شماره هاي پذيرش مركز:              33912576-33912530

واحد مددكاري:                         33912584

واحد آموزش:                           33912640

دفتر مديريت:                           33912415

تحت نظارت وف ایرانی