پژوهشكده نانو فناوري و مواد پيشرفته

  Nanotechnology & Advanced Materials Institute(NAMI)

  • گروه هاي تخصصی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پيشرفته :
  • علوم نانو (Nano Science)
  • نانو مواد (Nano Materials)
  • نانو مهندسي(Nano Engineering)
  • برخي از فعاليت هاي انجام شده در راستاي توسعه نانو فناوري
  • آماده سازي فضاي پژوهشكده جهت تمركز فعاليت ها
  • ايجاد گروههاي پژوهشي با توجه به نياز كشور و پتانسيل هاي موجود
  • شناسايي پژوهشگران مرتبط با نانو فناوري در دانشگاه و صنايع مرتبط
  • اجرا و نظارت بر پروژه هاي مصوب ستاد راهبردي فناوري هاي نوين استان اصفهان
  • چاپ چندين مقاله علمي- پژوهشي توسط پژوهشگران عضو پژوهشكده
  • طراحي و ساخت برخي دستگاهها و تجهيزات توليد و سنتز نانو مواد
  • طراحي و ساخت دستگاه Electromagnetic Levitational Gas Condensation براي توليد انواع نانو ذرات
  • دستيابي به فناوري طراحي و ساخت دستگاه Friction Stir Processing به منظور توسعه انواع نانو كامپوزيت هاي سطحي
  • طراحي و ساخت دستگاه  Ultrasonic Cold Forging
  • طراحي و ساخت دستگاه Spex
  • تجهيز و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي تخصصي مرتبط با فناوري نانو در پژوهشكده
  • دعوت از دانشمندان بين المللي براي ارائه سمينار هاي علمي و كارگاه آموزشي( پوستر مربوطه ضميمه مي باشد) از جمله:
  • پروفسور Langdan از دانشگاه Southern California آمريكا
  • پروفسور Politis از دانشگاه Patrasيونان
  • پروفسور Yaghmaie از مركز نانو تكنولوژي دانشگاه UC Daivis آمريكا
  • تفاهم نامه هاي علمي پژوهشي با دانشگاه Patras
  • تفاهم نامه هاي علمي پژوهشي با دانشگاه UC Daivis آمريكا

   

  تحت نظارت وف ایرانی